Згода на обробку персональних даних

Згода на обробку персональних даних

ТОВ ДК "Полтава-Автосвіт", юридична особа в Україні з номером реєстрації 37863097, місцезнаходження якої 36008, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Європейська, 148б, далі – "Полтава-Автосвіт» або «Компанія» ,                              

обробляє надані вами персональні дані, з метою проведення тест-драйву, проведення заходів прямого/непрямого, маркетингу в т.ч.  щодо моніторингу якості наданих Вами  Компанією послуг,  забезпечення реалізації інших сфер відносин та/або надання Вам додаткових супутніх послуг партнерами Компанії в межах укладених з партнерами договорів, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно Вас в силу дотримання вимог законодавства, умов договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав, обов’язків і інтересів Сторін. 

Ми можемо використовувати ваші особисті дані для цілей, пов’язаних із профілюванням споживачів за взаємодією з веб-сайтами та інформацією в соціальних мережах, щоб удосконалювати наші маркетингові матеріали.                                                        

Якщо ви прийняли використання нами файлів cookie, ми можемо поєднувати ваші особисті дані з вашими діями на наших веб-сайтах.                

Надсилаючи цей запит, ви погоджуєтеся на обробку ваших особистих даних відповідно до мети, описаної вище. Ви маєте право будь-коли відкликати згоду на обробку своїх особистих даних. Запити на відкликання своєї згоди на обробку даних подавайте на адресу Полтава-Автосвіт за допомогою контактних даних на сторінці http://poltava.volvocarsdealer.com/about-us та/або на адресу m.shapoval@poltava-atc.com.ua

Для зазначених вище цілей ваші особисті дані розкриватимуть і оброблятимуть наші дочірні компанії та наші ділові партнери. Полтава-Автосвіт передаватиме Ваші персональні дані з виконанням вимог чинного законодавства України.                                                                                                  

Компанія має право обробляти персональні дані про Клієнта безстроково.

Клієнт  підписанням цього Документу засвідчує та гарантує, що:

- персональні дані про нього були надані Компанії  добровільно, чим підтверджує правомірність їх отримання; надані персональні дані про Клієнта є достовірними, а їх склад, обсяг та зміст відповідають вимогам законодавства, вищевказаній меті їх обробки тадосягнутим між Сторонами домовленостям; 

 - Компанія має право здійснювати транскордонну передачу даних про Клієнта своїм дочірнім компаніям та партнерам відповідно до вказаної у документі мети без необхідності повідомлення мене про кожен випадок таких дій;

- Компанія, як володілець баз персональних даних, до складу яких входять персональні дані Клієнта, вправі відповідно до вимог чинного законодавства передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних право на обробку останнім (-ми) персональних даних про Клієнта, що входять до цих баз персональних даних, в межах визначеної цим пунктом Договору мети;

- в день укладення цього Документу Клієнт отримав від Компанії письмове повідомлення про свої права, мету збору та обробки персональних даних про себе, а також інформацію про місцезнаходження володільців, розпорядника та третіх осіб, яким можуть бути передані для обробки його персональні дані.