Гіперпосилання

Правові положення

Далі за текстом, залежно від конкретного випадку, під “Volvo Cars” розуміються Volvo Car Corporation, один або декілька підрозділів у складі Volvo Car Group або Volvo Car Group в цілому.

Орієнтовна вартість (ціна) на автомобілі, товари та послуги, умови придбання

Інформація, наведена на сайті, є інформативною та не є пропозицією (офертою) укласти правочин (договір).

Вартість (ціна) на автомобілі, інші товари та послуги є орієнтовною та не остаточною.

Для визначення орієнтовної вартості (ціна) використано міжбанківський валютний курс, який відображується на веб-сайті  http://www.winner.ua/

Остаточна вартість (ціна) на автомобілі, інші товари та послуги, а також остаточні умови придбання визначаються офіційними дилерами та сервісними станціями у відповідних договорах з клієнтами (договорі купівлі-продажу, договорі про надання послуг тощо). 

Для отримання інформації про остаточні умови придбання автомобілів, інших товарів та послуг, а також для укладення правочинів (договорів) просимо звертатись до офіційних дилерів та сервісних станцій Volvo.

Відсутність гарантій тощо

Хоча було вжито всіх розумних заходів для забезпечення точності інформації на цьому веб-сайті ("Сайт"), вона надається на умовах "як є". У жодному разі Volvo Cars не несе відповідальності перед будь-якою стороною за будь-яку пряму, непряму або іншу шкоду, спричинену використанням Сайту або будь-якого іншого веб-сайту, пов'язаного з ним гіперпосиланням, у тому числі, без обмежень, за будь-який недоотриманий прибуток, перерву в діяльності, втрату програм, втрату даних та інші випадки, навіть якщо компанія Volvo Cars була прямо проінформована про можливість таких збитків.

Volvo Cars не надає жодних гарантій або запорук у зв'язку з Сайтом або будь-якими іншими веб-сайтами, на які ви можете потрапити з Сайту. Посилання на інші веб-сайти надаються виключно для зручності та не означають, що Volvo Cars бере на себе або погоджується з будь-якою відповідальністю за зміст або використання таких веб-сайтів. Крім того, вживання розумних запобіжних заходів та захист вашого пристрою, з якого ви заходите на Сайт (а разом з ним й відповідного програмного забезпечення), від вірусів, черв'яків, троянів та інших руйнівних програм залежить тільки від вас.

Будь-які гарантії та запоруки, що містяться на Сайті щодо продукції та послуг Volvo Cars, які ви купуєте або використовуєте, підлягатимуть узгодженню відповідно до положень і умов договору на таку продукцію та послуги.

Інформація, опублікована на Сайті, може містити технічні неточності або друкарські помилки. Інформацію, що міститься на Сайті може бути змінено у будь-який момент без попереднього повідомлення. До того ж, зверніть увагу, що компанія Volvo Cars залишає за собою право у будь-який момент вносити зміни в свою продукцію та послуги, у тому числі змінювати ціни на них.

Інформація, опублікована на Сайті, може містити посилання на продукцію та послуги Volvo Cars, не представлені або відсутні у вашій країні. Такі посилання не означають, що Volvo Cars має намір оголосити або забезпечити наявність цієї продукції та послуг у вашій країні. Також зауважте, що деяка продукція та послуги можуть пропонуватися лише за додаткову плату, а деяка інформація на Сайті може не відповідати дійсності через зміни, що відбулися в продукції після запуску або останнього оновлення Сайту. За вичерпною інформацією щодо наявної продукції та послуг звертайтеся до свого дилера Volvo Cars. 

Наявне на Сайті спеціальне програмне забезпечення

Будь-яке розміщене на Сайті програмне забезпечення, яке може бути доступним для завантаження ("Програмне забезпечення”), захищене авторськими правами компанії Volvo Cars та/або її постачальників.

Використання Програмного забезпечення має здійснюватися у чіткій відповідності до умов ліцензійної угоди, якщо така додається або включена до Програмного забезпечення ("Ліцензійна угода"). Програмне забезпечення доступне для завантаження виключно для використання кінцевими користувачами, якщо інше не випливає з Ліцензійної угоди. Крім того, Програмне забезпечення має використовуватися виключно за призначенням, якщо інше не випливає з Ліцензійної угоди. Будь-яке відтворення або передача Програмного забезпечення з порушенням умов Ліцензійної угоди суворо заборонені і можуть стати підставою для притягнення до цивільної та кримінальної відповідальності.

Гарантійне зобов'язання поширюється на Програмне забезпечення (якщо таке є) лише відповідно до умов Ліцензійної угоди. За винятком випадків, оговорених у Ліцензійній угоді, Volvo Cars не надає жодних гарантій щодо Програмного забезпечення, включаючи всі неявні гарантії та умови комерційної придатності, відповідності призначенню, назві, а також відсутності порушення чиїхось прав.